השתלות

מקרה ראשון של הרמת סינוס ממוחשבת באמצעות השתל המיוחד iRaise

מקרה ראשון של הרמת סינוס ממוחשבת באמצעות השתל המיוחד iRaise, כאשר הרמת הסינוס היא לא פולשנית כלל ומהירה.
המקרה פורסם באירופה.
המקרה בוצע ע"י מפתח השתל הכירורג המומחה ד"ר הדר.