השתלות

Free Flap Reconstruction using Fibula

סוג הגידול Osteo Sarcoma
החלק התורם בגוף הינו הפיבולה באת הרגליים