מקרים נבחרים

מקרה של נשיכה של צבוע באתיפיה. הוטס לארץ ע"י הגוינט היהודי.