מקרים נבחרים

ילדה בת 6 שלא נתנו לה סיכוי לחיות מעבר למס' חודשים