חדשות ועדכונים

חדשנויות שונות ( לחץ כאן לצפייה מלאה….)

רופא/ה נכבד/ה כאן ניתן לצפות בחידושים השונים שנעשו, לחיצה כפולה ל כל תמונה תינתן בהגדלה מלאה.