השתלות

Modified mandible tooth support with minimal flap elevation – By Dr. Beitlitum Ilan-HD

סד כירורגי ללסת תחתונה נתמך שיניים "משולב" עם פיני קיבוע והרמת מתלה מינימלית כ-4 מ"מ תוך כדי שמירה על החניכיים, שימוש בסורק לייזר לסריקת מודל הגבס ברמת דיוק של 15 מיקרון. וסינכרון קובץ הנסרק עם ה-CT  של הפציינט, ע"י superimposition  and SR( STL registration )  בניתוח רואים שהחניכיים לא נפגעות והסד מקובע בחזרה ע"ג השיניים והחניכיים בעזרת פין הקיבוע, זהו בעצם שילוב של "נתמך שיניים" ו-"נתמך עצם" גם יחד .

תודה לד"ר ביתלתום אילן שהיה מעורב בפיתוח טכניקה זו.  "Modified "