השתלות

Modified maxilla tooth support with minimal flap elevation and Wax-Up tooth –By Dr. Beitlitum Ilan -HD

סד ללסת עליונה נתמך שיניים עם העמדת שיניים על גבי מודל הגבס. והרמת מתלה מינימלית תוך כדי שמירה על החניכיים. שימוש בסורק לייזר של מודל הגבס יחד עם העמדת השיניים ברמת דיוק של 15 מיקרון.  הכנסת מודל הגבס ע"ג ה-CT   ע"י שימוש בטכנולוגגיה של (SR(STL Registration ובכך נקבל שיניים וירטואליות ע"ג ה-CT מקל על השיקום.Reverse Engineering .

 תודה לד"ר ביתלתום אילן. שסייע בפיתוח הטכניקה של " Modified Tooth support"