השתלות

Tooth support with tooth extraction By Dr. Gustavo Yatzkaier & Dr. Joseph Avital – FHD

סד כירוורגי נתמך שיניים ללא הרמת מתלה, כולל עקירה והסרה של גשר קיים. התהליך: הכנת Vacuum Form  ע"ג מודל הגבס,  צילום הפציינט  ומודל הגבס ע"י- CBCT  , סינכרון בין ה- DICOM  של הפציינט וכן של מודל הגבס. במהלך התכנון וכן במהלך הניתוח שן הניב  הושארה  לצורך נביגציה ונעקרה לאחר החדרת פיני הקיבוע.

תודה לד"ר גוסטבו יצקאייר וד"ר יוסף אביטל.