השתלות

Intraoral Laser scan (iTero) by Dr. Abba Michael – HD

סד כירורגי נתמך שיניים עם פיני קיבוע באיזור ה-Free End Saddle ,ועם פתיחת מתלה מינימלית תוך כדי שמירה על החניכיים. שימוש בסורק אימטראוראלי וקבלת קובץ STL של השיניים וכן החניכיים. סינכרון של ה-קובץ עם ה-CT עי" סופראימפוזיציה על ידנו (רמת דיוק 15 מיקרון) . המקרה הינו Modified Tooth Support כלומר שילוב של "נתמך שיניים" וכן "נתמך עצם".

תודה לד"ר אבא מיכאל.