יולי 2015

שתלים בוקאלית לתעלה

שתלים בוקאלית לתעלה

להלן מקרה של שתלים בוקאלית לתעלה אשר בוצע ע"י ד"ר באדר.